29 stycznia 2016

Kilka słów o DK 18 – (A18)

Bez nazwy-1Autostrada A18, a dokładnie droga krajowa nr 18 (ponieważ nadal nie zakończono przebudowy i nie ma parametrów autostrady) o długości docelowej około 78 km przebiega przez województwa dolnośląskie i lubuskie. Trasa biegnie od granicy polsko-niemieckiej w Olszynie-Forst, gdzie łączy się z niemiecką autostradą A15 prowadzącą do Berlina, przez obszar Borów Dolnośląskich do węzła Krzyżowa koło Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4.

Autostrada A18  zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Na trasie A18/DK18 jest siedem węzłów drogowych: węzeł Olszyna, węzeł Królów, węzeł Żary, węzeł Iłowa, węzeł Luboszów, węzeł Golnice, węzeł Krzyżowa (powstał przy budowie A4).

Nazywana na wyrost autostradą, A18 została wybudowana przez Niemców w latach trzydziestych ubiegłego wieku jako droga jednojezdniowa o nawierzchni betonowej. Przez wiele lat droga funkcjonowała jako droga krajowa nr 12.

Na początku lat 90-tych na odcinku od węzła Olszyna do węzła Królów na DK18 dobudowano drugą jezdnię o nawierzchni bitumicznej, natomiast w latach 2005-2007 zmodernizowano ten odcinek i dobudowano drugą jezdnię o nawierzchni betonowej na odcinków Królów–Golnice.

W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006. Plany przewidywały, że zaraz po tym ruszy modernizacja drugiej – południowej jezdni, która miała być wybudowana od nowa na odcinku od Olszyny do Golnic koło Krzyżowej. GDDKiA zleciła wtedy wykonanie projektu. W 2009 r. ogłoszony został przetarg na przebudowę jezdni. Brak funduszy, a później nowe przepisy środowiskowe spowodowały przeniesienie realizacji inwestycji na nieokreśloną przyszłość. Obecnie kryteria bliskie autostrady spełnia jedynie 7-kilometrowy odcinek A18 Golnice – Krzyżowa. Co do dalszych planów dla południowej jezdni, nie ma nawet zapewnień, że inwestycja ruszy do 2020 roku.

W ustalonym we wrześniu 2015 roku nowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) uznano, że trasa ta będzie powstawać po powołaniu spółek drogowych specjalnego przeznaczenia, które będą miały za zadanie pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje drogowe na zasadach rynkowych. Zgodnie z Programem spółki specjalne będą powstawać organizacyjnie w 2016 roku, a jak to określono – operacyjnie – w 2017 roku. Mechanizm taki jest zakładany dla trzech inwestycji: A1 Tuszyn – Częstochowa, A18 Olszyna – Golnice oraz odcinka A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce. W pierwszej kolejności tymczasem przewidziano utworzenie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia do budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Częstochowa. Obecnie droga krajowa nr 18 jest jedną z najgorszych dróg tej klasy. Jazda ponad 70-letnią jezdnią z łączonych płyt betonowych jest nie lada wyzwaniem dla kierowców. Trasa jest jednak często użytkowana ponieważ  stanowi najkrótsze połączenie Wrocławia z północną częścią Niemiec, m.in. w kierunku Berlina.

Informacja na podstawie: http://conadrogach.pl/autostrada/a18/