Sejmik Województwa Lubuskiego jednogłosnie przyjął stanowisko w sprawie drogi nr 18

Sejmik Województwa Lubuskiego jednogłośnie przyjął Stanowisko w sprawie inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18. sejmik

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 1992) Sejmik Województwa Lubuskiego oświadcza, co następuje:

Sejmik Województwa Lubuskiego wyraża głębokie zaniepokojenie wieloletnimi zaniedbaniami w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18. Mając na uwadze fakt, że zadanie to nie jest obecnie realizowane Sejmik Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że środki na realizację tej inwestycji powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone. Jednocześnie Sejmik z aprobatą przyjmuje inicjatywę Obywatelskiego Ruchu Perspektywa oraz Powiatu Żarskiego wyrażoną w Uchwale intencyjnej Rady Powiatu Żarskiego oraz podpisanym przez samorządowców dokumencie o konieczności przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18.

Sejmik Województwa Lubuskiego jednocześnie zwraca się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie działań zmierzających do sfinalizowania przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrówA-18 mającej przebieg w Powiecie Żarskim na granicy RP/DE, która należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz jest korytarzem transportowym łączącym terytorium Polski z Niemcami i Ukrainą .

W związku z przedstawioną sytuacją Sejmik Województwa Lubuskiego stoi na stanowisku, że przebudowa drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18 jest priorytetowym działaniem, które wpłynie na rozwój regionu powiatu żarskiego oraz żagańskiego, a także jego mieszkańców, będących świadomymi znaczenia istnienia drogi krajowej nr 18 oraz konieczności jej modernizacji.

Stanowisko przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *