Sejmik Województwa Lubuskiego jednogłosnie przyjął stanowisko w sprawie drogi nr 18

Sejmik Województwa Lubuskiego jednogłośnie przyjął Stanowisko w sprawie inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18.  Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. Read more about Sejmik Województwa Lubuskiego jednogłosnie przyjął stanowisko w sprawie drogi nr 18[…]